Bure YDNA-profil

Genom DNA-test av tre nu levande manliga ättlingar identifierade vi under 2013 YDNA-profilen för Buresläktens stamfader Gamle Olof i Bure. Därefter har fler släktlinjer härstammande från Buresläkten hittats. Här redovisas Buresläktens haplogrupp och haplotyp.

Buresläktens haplogrupp
Buresläktens Y-haplogrupp har genom analys av resultat från BigY-tester via YDNA-experterna hos YFull kunnat bestämmas till G-Y12970 (En undergrupp till G2a enligt tidigare benämning). De släktlinjer som hittills analyserats finns sammanställda i YFulls träd.

Buresläktens haplotyp
Här nedan redovisar vi värdet för 111 markörer i Buresläktens haplotyp. De släktlinjer som testats finns redovisade i projektet Bure DNA hos Family Tree DNA.

Markör Värde
DYS393 14
DYS390 22
DYS19 15
DYS391 11
DYS385 14-14
DYS426 11
DYS388 13
DYS439 11
DYS389i 12
DYS392 11
DYS389ii 29
DYS458 16
DYS459 9-9
DYS455 11
DYS454 11
DYS447 23
DYS437 16
DYS448 21
DYS449 31
DYS464 12-13-13-14-14
DYS460 10
Y-GATA-H4 12
YCAII 20-20
DYS456 16
DYS607 13
DYS576 15
DYS570 18
CDY 37-41
DYS442 11
DYS438 9
DYS531 11
DYS578 8
DYF395S1 15-16
DYS590 8
DYS537 11
DYS641 10
DYS472 8
DYF406S1 11
DYS511 11
DYS425 14
DYS413 22-22
DYS557 14
DYS594 10
DYS436 12
DYS490 12
DYS534 14
DYS450 8
DYS444 13
DYS481 21
DYS520 22
DYS446 18
DYS617 12
DYS568 11
DYS487 13
DYS572 11
DYS640 11
DYS492 11
DYS565 12
DYS710 31
DYS485 15
DYS632 8
DYS495 15
DYS540 11
DYS714 21
DYS716 26
DYS717 21
DYS505 13
DYS556 11
DYS549 13
DYS589 14
DYS522 12
DYS494 9
DYS533 9
DYS636 11
DYS575 10
DYS638 10
DYS462 12
DYS452 26
DYS445 10
Y-GATA-A10 12
DYS463 22
DYS441 13
Y-GGAAT-1B07 11
DYS525 9
DYS712 27
DYS593 15
DYS650 19
DYS532 14
DYS715 24
DYS504 15
DYS513 14
DYS561 15
DYS552 26
DYS726 12
DYS635 20
DYS587 19
DYS643 11
DYS497 14
DYS510 18
DYS434 9
DYS461 11
DYS435 9