DNA för kvinnolinjer i den tidiga Buresläkten

Johan Bures kartläggning av sin moders släkt, Buresläkten, är unik på flera sätt. En stor sak är att Johan Bure kartlade såväl sina manliga som kvinnliga släktingar. Detta i en tid då släktforskning normalt bara handlade om män.

Buresläktens kvinnor är lika intressanta för forskningen som männen. Att använda DNA i kvinnoforskningen bjuder dock på flera svårigheter, jämfört med DNA-utforskningen av männens linjer. Dels rent biologiskt och tekniskt, då det särskilda mitokondrie-DNA som ärvs via kvinnolinjerna är bara en bråkdel så stort som männens Y-DNA. Det gör att ”upplösningen” i de kvinnliga släktgrenar som kan identifieras med mitokondrie-DNA ligger på cirka en gren per årtusende, jämfört med en släktgren på drygt hundra år för männens Y-DNA.

En annan svårighet med kvinnolinjerna är att källorna tyvärr oftast tiger om kvinnorna under 1600-talet, varför det är svårt att hitta obrutna kvinnolinjer från Johan Bures släktbok fram till idag. Men denna utmaning ger samtidigt en extra krydda i forskningen.

Ytterligare en skillnad med att utforska Buresläktens kvinnor jämfört med släktens män är att Johan Bure lyckades kartlägga släktens män några generationer längre tlllbaka än släktens kvinnor. Det innebär att männen utgår från en gemensam anfader, vilket nu också kunnat verifieras med DNA. Det finns inte på samma sätt en gemensam anmoder för Buresläkten och någon specifik mtDNA-haplogrupp för hela Buresläkten finns därför inte.

Istället inriktar vi mtDNA-forskningen kring Buresläkten på att försöka fastställa mtDNA för ett antal kvinnogrenar i tidiga generationer av Buresläkten. Det gör forskningen annorlunda, men minst lika spännande!

Den första tidiga kvinna på en gren av Buresläkten, som fått sitt mtDNA identifierat, är hustrun till prosten i norra Västerbotten Andreas Petri Grubb (levde ca 1525-1611). Hon ska ha hetat Kristina Samuelsdotter [enligt Bygdéns herdaminne], men några ytterligare uppgifter finns inte om henne. Hon kan ha varit född i Gävle, som sin make, men lika gärna någon annanstans. Troligen härstammade hon dock från södra delarna av landet. Förhoppningsvis kan hennes mtDNA i framtiden bidra till att kartlägga hennes härkomst.

Kristina Samuelsdotter (ca 1530-ca 1615). Haplogrupp J1c2b