Bure YDNA-profil

Genom DNA-test av tre nu levande manliga ättlingar identifierade vi under 2013 YDNA-profilen för Buresläktens stamfader Gamle Olof i Bure. Därefter har fler släktlinjer härstammande från Buresläkten hittats. Här redovisas dessa släktlinjers haplotyper och Buresläktens haplogrupp. Ny information läggs till i takt med att djupare analysresultat eller fler testade blir klara.

Haplogrupp
Buresläktens Y-haplogrupp har genom analys av  resultat från BigY-tester via Yfull.com kunnat bestämmas till G-Y12970 (En undergrupp till G2a enligt tidigare benämning).

Buresläktens haplotyp
Tillhör du en haplotyp som ligger nära Buresläktens? Hör gärna av dig till dna(snabel-a)sjolunds.se för att bli en del i forskningsprojektet!

Markör Bure Sth Ume Svl Ske USA* Skå Bur
DYS393 14 14 14 14 14 14 14 14
DYS390 22 22 22 22 22 22 22 23
DYS19 15 15 15 15 15 15 15 15
DYS391 11 11 11 11 11 11 11 11
DYS385a 14 14 14 14 14 14 14 14
DYS385b 14 14 14 14 14 14 14 14
DYS426 11 11 11 11 11 11 11 11
DYS388 13 13 13 13 13 13 13 13
DYS439 11 11 11 11 11 11 11 11
DYS389I 12 12 12 12 12 12 12
DYS392 11 11 11 11 11 11 11 11
DYS389II 29 29 29 29 29 29 29 29
DYS458 16 16 16 16 16 16 16 16
DYS459a 9 9 9 9 9 9 9 9
DYS459b 9 9 9 9 9 9 9 9
DYS455 11 11 11 11 11 11 11 11
DYS454 11 11 11 11 11 11 11 11
DYS447 23 23 23 23 23 23 23 23
DYS437 16 16 16 16 16 16 16 16
DYS448 21 21 21 21 21 21 21 21
DYS449 31 31 31 32 31 31 31 31
DYS464a 12 12 12 12 12 12 12 12
DYS464b 13 13 13 13 13 13 13 13
DYS464c 13 13 13 13 13 13 13 13
DYS464d 14 14 14 14 14 14 14 14
DYS464e 14 14 14 14 15 14 14 14
DYS460 10 10 10 10 10 10 10 10
Y-GATA-H4 12 12 12 12 12 12 12 11
YCAIIa 20 20 20 20 20 20 20 20
YCAIIb 20 20 20 20 20 20 20 20
DYS456 16 16 16 16 17 15 16 16
DYS607 13 13 13 13 13 13 13
DYS576 15 15 15 15 15 15 15
DYS570 18 18 18 18 18 19 18
CDYa 37 37 37 37 37 38 37
CDYb 38 38 38 40 38 40 41
DYS442 11 11 11 11 11 11 11 11
DYS438 9 9 9 9 9 9 9 9
DYS531 11 11 11 11 11 11
DYS578 8 8 8 8 8 8
DYS395S1a 15 15 15 15 15 15
DYS395S1b 16 16 16 16 16 16
DYS590 8 8 8 8 8 8
DYS537 11 11 11 11 11 11
DYS641 10 10 10 10 10 10
DYS472 8 8 8 8 8 8
DYS406S1 11 12 12 11 11 11
DYS511 11 11 10 11 11 11
DYS425 14 14 14 14 14 14
DYS413a 22 22 22 22 22 22
DYS413b 22 22 22 22 22 22
DYS557 14 14 14 14 14 14
DYS594 10 10 10 10 10 10
DYS436 12 12 12 12 12 12
DYS490 12 12 12 12 12 12
DYS534 14 14 14 14 15 14
DYS450 8 8 8 8 8 8
DYS444 13 13 13 13 13 13 13
DYS481 21 21 21 21 21
DYS520 22 22 22 22 22 22
DYS446 18 19 18 18 18 18 18
DYS617 12 12 12 12 12 12
DYS568 11 11 11 11 11 11
DYS487 13 13 13 13 13 13
DYS572 11 11 11 11 11 11
DYS640 11 11 11 11 11 11
DYS492 11 11 11 11 11 11
DYS565 12 12 12 12 12 12

Sth=Stockholm, Svl=Sundsvall, Ske=Skellefteå, Ume=Umeå, Skå=Skåne, Bur=Burträsk. ”USA” är testad via Ancestry/SMGF, som analyserar en annan uppsättning markörer än FTDNA.